e-magazine
The Hot Zone
China's newly announced air defense identification zone over the East China Sea aims to shore up national security
Current Issue
· Table of Contents
· Editor's Desk
· Previous Issues
· Subscribe to Mag
Subscribe Now >>
Expert's View
World
Nation
Business
Finance
Market Watch
Legal-Ease
North American Report
Forum
Government Documents
Expat's Eye
Health
Science/Technology
Lifestyle
Books
Movies
Backgrounders
Special
Photo Gallery
Blogs
Reader's Service
Learning with
'Beijing Review'
E-mail us
RSS Feeds
PDF Edition
Web-magazine
Reader's Letters
Make Beijing Review your homepage
Hot Links

cheap eyeglasses
Market Avenue
eBeijing

Previous National Congresses
Special> 18th CPC National Congress> Previous National Congresses
UPDATED: March 24, 2011
The 16th National Congress
 
Share

The First Plenum of the 16th CPC Central Committee

The 16th Central Committee of the Communist Party of China (CPC) held its First Plenary Session in Beijing November 15.

The 198 full members and 158 alternate members of the CPC Central Committee attended the plenum. Members of the Central Commission for Discipline Inspection (CCDI) were also present.

Hu Jintao presided over the session and delivered an important speech.

The plenum elected the members and alternates of the Political Bureau of the CPC Central Committee, members of the Standing Committee of the Political Bureau of the CPC Central Committee, and the general secretary of the CPC Central Committee.

Based on the nomination of the Standing Committee of the Political Bureau of the CPC Central committee, it approved the members of the Secretariat ofthe CPC Central Committee, members of the Central Military Commission, and the secretary, deputy secretaries and Standing Committee members of the CCDI, elected at the First Plenum of the CCDI.

(1) Members and Alternate Member of the Political Bureau of the CPC Central Committee: Members (listed in the order of the number of Chinese character strokes in their surnames): Wang Lequan, Wang Zhaoguo, Hui Liangyu (Hui), Liu Qi, Liu Yunshan, Li Changchun, Wu Yi (female), Wu Bangguo, Wu Guanzheng, Zhang Lichang, Zhang Dejiang, Chen Liangyu, Luo Gan, Zhou Yongkang, Hu Jintao, Yu Zhengsheng, He Guoqiang, Jia Qinglin, Guo Boxiong, Huang Ju, Cao Gangchuan, Zeng Qinghong, Zeng Peiyan, Wen Jiabao Alternate Member: Wang Gang

(2) Members of the Standing Committee of the Political Bureau of the CPC Central Committee: Hu Jintao, Wu Bangguo, Wen Jiabao, Jia Qinglin, Zeng Qinghong, Huang Ju, Wu Guanzheng, Li Changchun, Luo Gan

(3) General Secretary of the CPC Central Committee: HuJintao

(4) Members of the Secretariat of the CPC Central Committee: Zeng Qinghong, Liu Yunshan, Zhou Yongkang, He Guoqiang, Wang Gang, Xu Caihou, He Yong

(5) Chairman, Vice Chairmen and Members of the Central Military Commission Chairman: Jiang Zemin Vice Chairmen: Hu Jintao, Guo Boxiong, Cao Gangchuan Members: Xu Caihou, Liang Guanglie, Liao Xilong, Li Jinai

(6) Secretary, Deputy Secretaries and Standing Committee Members of the Central Commission for Discipline Inspection: Secretary: Wu Guanzheng Deputy Secretaries: He Yong, Xia Zanzhong, Li Zhilun, Zhang Shutian, Liu Xirong, Zhang Huixin, Liu Fengyan Standing Committee Members (listed in the order of the number of Chinese character strokes in their surnames): Gan Yisheng, Ma Wen (female), Ma Zhipeng, WangZhenchuan, Liu Fengyan, Liu Jiayi, Liu Xirong, Li Zhilun, Wu Guanzheng, Wu Yuping (female), He Yong, Shen Deyong, Zhang Shutian, Zhang Huixin, Zhao Hongzhu, Xia Zanzhong, Huang Shuxian, Xie Houquan.

(NO. 48 NOVEMBER 28, 2002, title: "16th CPC National Congress Closes )

   Previous   1   2   3   4   5   6   Next   
Top Story
-Protecting Ocean Rights
-Partners in Defense
-Fighting HIV+'s Stigma
-HIV: Privacy VS. Protection
-Setting the Tone
Most Popular
 
About BEIJINGREVIEW | About beijingreview.com | Rss Feeds | Contact us | Advertising | Subscribe & Service | Make Beijing Review your homepage
Copyright Beijing Review All right reserved